Mùa thu.

“- Em thương anh hay thương mùa thu?”
“- Em thương cả hai.”
“- Không được, cho em chọn một thôi.”
“- Vậy em chọn thương mùa thu.”
“- Còn anh?”
“- Anh là mùa thu của riêng em.”

(Virgo Man)

Advertisements